Iluminace

Jaroslav Sedláček: Nová éra dramaturgie českých filmů?

Nová éra dramaturgie českých filmů?
Druhý rok působení Filmového centra České televize

Jaroslav Sedláček (1972) je odborné veřejnosti znám z několika profesních rolí týkajících se českého filmu. Byť původně vystudoval Fakultu sociálních věd UK, už během studií spolupracoval s AB Barrandov a i svými dalšími kroky se orientoval na analýzu a podporu národní kinematografie. Jeho publicistická dráha je vyznačena především patnáctiletým působením v časopisu Cinema. Své publicistické zkušenosti a detailní znalost poměrů zúročil v televizním cyklu a publikaci Rozmarná léta českého filmu, v nichž mapuje dvě de- setiletí současné tuzemské kinematografie. Ze scenáristy a odborného poradce se Jaroslav Sedláček postupně proměňoval v dramaturga: Prvním úspěšným projektem, pod nímž je coby dramaturg podepsán, byla KRIMINÁLKA ANDĚL, ambiciózní televizní seriál nomino- vaný na cenu Elsa. Spolu s Helenou Uldrichovou a Tomášem Baldýnským se k 1. červenci 2012 Sedláček stal jednou z hlavních postav nově založeného Filmového centra České te- levize, kde z pozice hlavního dramaturga usiluje o aktivní výběr látek a jejich následnou realizaci v koprodukci České televize. Druhý rok existence Filmového centra potvrzuje, že tento přístup přináší autorskou pestrost a žánrovou rozrůzněnost audiovizuální tvorby a do budoucna jsou jeho mechanismy i individuální přispění jednotlivých dramaturgů a producentů příslibem kvalitativního rozvoje české kinematografie. Jaroslav Sedláček je jedním z expertů, kteří v rámci projektu FIND (Partnerská síť univerzit a filmového prů- myslu) přednášeli o filmové tvorbě a její reflexi studentům filmové vědy v Brně a v Olo- mouci. Při příležitosti přednáškového cyklu vznikl i následující rozhovor.

Přemysl Martinek: Jak změřit distribuci

Když letos odcházel dlouholetý ředitel kinodistribuce ve společnosti Bontonfilm Aleš Danielis
se svými kolegy do společnosti Cinemart, referovala o tom média ve svých ekonomických
rubrikách. Titulky článků byly nesmlouvavé: „Cinemart přebral Bontonfilmu
distribuci filmů velkých studií“1) nebo „Dříve David, dnes Goliáš…“.2) Texty tedy implikovaly,
že po prodeji Bontonfilmu společnosti CME, která je majoritním vlastníkem TV
Nova a na ní navázaných společností, se managementu podařil husarský kousek, obrat
(u nás ne příliš populární) americkou firmu o podíl na trhu, lukrativní smlouvy a vliv na
celou distribuci.

Marta Lamperová: Video on Demand: Nachádzame sa v experimentálnej fáze

Tento článok píšem na základe mojich dlhoročných skúseností s filmovým marketingom
a distribúciou a na základe spolupráce s VoD portálom Dafilms.com, kde som niekoľko
rokov pôsobila ako marketingový konzultant. Mojím cieľom je priblížiť a osvetliť situáciu
na súčasnom trhu filmovej distribúcie s dôrazom na špecifické postavenie VoD — online
distribučných portálov. Činím tak z pohľadu odborníka na marketing a distribúciu európskych
filmov, článok sa však bude predovšetkým zameriavať na situáciu na českom trhu,
pre jej pochopenie je potrebné zahrnúť aj širší kontext VoD distribúcie v Európe obecne.

Aleš Danielis: Svět filmu bez perforace

Když jsem počátkem roku 2007 dokončil habilitační práci o české filmové distribuci po
roce 1989, nazval jsem závěrečnou kapitolu věnovanou letům 2005 a 2006 „Přichází digitální
věk?“. Na konci rekapitulace událostí těchto dvou let jsem uvedl: „Těžko dnes odhadnout
přesný vývoj. Jedno je přesto jasné: digitalizace kin je neodvratný proces.“ Na sklonku
téhož roku vyšel v Iluminaci článek Johna Beltona — „Digitální technologie ve filmu
— Nepravá revoluce“. V něm se objevila dvě zajímavá tvrzení. Předně: „Digitální projekce
pak vede k tomu, že se studia a firmy podnikající v oboru digitální projekce chystají na
vznik nového trhu, kde se běžné kino klidně může proměnit v nepotřebný přežitek.“

Pavel Berčík: Půjčka za oplátku aneb Počátky minoritních koprodukcí v Česku

Tento článek jsem napsal na základě svých zkušeností s prací na minoritních koprodukcích v rámci naší společnosti Evolution Films. Mým cílem není faktografický přehled všech minoritních koprodukcí, jejich rozpočtů, udělené podpory atd., ale spíše analýza praktické stránky
věci. Pochopitelně tak budu činit především ze svého osobního pohledu producenta, takže by následující text měl být chápan spíše jako subjektivní a polemická úvaha než pokus o obecně platné závěry.

Petr Szczepanik: Začínáme pořád od nuly – Rozhovor s Pavlem Strnadem

Artový film na českém a evropském trhu z hlediska producenta

Pavel Strnad absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT a poté produkci na FAMU diplomovou prací Transformace české kinematografie v letech 1989–1999 (2000). Začal produkovat ještě na škole se spolužákem Petrem Oukropcem, s nímž také po úspěšném distribučním uvedení absolventského Indiánského léta založil firmu Negativ (1995), jež je v současnosti největším producentem celovečerních filmů v zemi.

Iluminace: Bridging the Gaps

Screen Industries in East-Central Europe Conference and Theorizing Screenwriting Practice Workshop, Brno, 22–25 November 2012.

Back in 2011, the inaugural Screen Industries in East-Central Europe Conference (SIECE) was driven by the need to complement textual analysis with examinations of the institutional contexts that shape the production and content of films. "is was a particularly important step for
a region in which such studies have been quite rare. In its second year, the conference expanded in size and included a workshop entitled Theorizing Screenwriting Practice. Whereas the conference was intended to foster debate among screen studies scholars, the workshop was intended to encourage mutually bene!cial exchanges between academics and creative practitioners.

Iluminace: Strengths, Limitations, Opportunities and Threats of New Research Agenda

Screen Industries in East-Central Europe Conference, Brno, 11–13 November 2011

The hosting of a screen studies conference is by no means a risk-free endeavor, considering the steady stream of such events taking place around the world. Notwithstanding the conference’s widely accepted importance as a forum for scholarly dialogue, a new conference is required to justify its existence. Screen Industries in East-Central Europe conference, which was held at Masaryk University, Brno, and which was organized by Petr Szczepanik, in association with the Czech Society of Film Studies and the Department of Film Studies and Audiovisual Culture, Masaryk University, was intended to fill several sizable gaps remaining in the study of East-Central European cinema.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz