FIND

Budapešť 2014

Ve dnech 26. 3. – 30. 3. 2014 se uskuteční další filmově poznávací exkurze tentokrát do maďarské Budapešti

Jaroslav Sedláček: Nová éra dramaturgie českých filmů?

Nová éra dramaturgie českých filmů?
Druhý rok působení Filmového centra České televize

Jaroslav Sedláček (1972) je odborné veřejnosti znám z několika profesních rolí týkajících se českého filmu. Byť původně vystudoval Fakultu sociálních věd UK, už během studií spolupracoval s AB Barrandov a i svými dalšími kroky se orientoval na analýzu a podporu národní kinematografie. Jeho publicistická dráha je vyznačena především patnáctiletým působením v časopisu Cinema. Své publicistické zkušenosti a detailní znalost poměrů zúročil v televizním cyklu a publikaci Rozmarná léta českého filmu, v nichž mapuje dvě de- setiletí současné tuzemské kinematografie. Ze scenáristy a odborného poradce se Jaroslav Sedláček postupně proměňoval v dramaturga: Prvním úspěšným projektem, pod nímž je coby dramaturg podepsán, byla KRIMINÁLKA ANDĚL, ambiciózní televizní seriál nomino- vaný na cenu Elsa. Spolu s Helenou Uldrichovou a Tomášem Baldýnským se k 1. červenci 2012 Sedláček stal jednou z hlavních postav nově založeného Filmového centra České te- levize, kde z pozice hlavního dramaturga usiluje o aktivní výběr látek a jejich následnou realizaci v koprodukci České televize. Druhý rok existence Filmového centra potvrzuje, že tento přístup přináší autorskou pestrost a žánrovou rozrůzněnost audiovizuální tvorby a do budoucna jsou jeho mechanismy i individuální přispění jednotlivých dramaturgů a producentů příslibem kvalitativního rozvoje české kinematografie. Jaroslav Sedláček je jedním z expertů, kteří v rámci projektu FIND (Partnerská síť univerzit a filmového prů- myslu) přednášeli o filmové tvorbě a její reflexi studentům filmové vědy v Brně a v Olo- mouci. Při příležitosti přednáškového cyklu vznikl i následující rozhovor.

Marcin Adamczak: EKRANY EUROPY ŚRODKOWEJ

Czy w przemyśle filmowym autorem jest tylko reżyser? O zbiorowym wysiłku ekipy na planie, relacjach artystów z państwem-mecenasem, a także obecnym stanie studiów filmoznawczych w Europie Środkowej dyskutowano w ramach III konferencji Screen Industries in East-Central Europe.

Original text at:
http://publica.pl/teksty/ekrany-europy-srodkowej

Tags:

Přemysl Martinek: Jak změřit distribuci

Když letos odcházel dlouholetý ředitel kinodistribuce ve společnosti Bontonfilm Aleš Danielis
se svými kolegy do společnosti Cinemart, referovala o tom média ve svých ekonomických
rubrikách. Titulky článků byly nesmlouvavé: „Cinemart přebral Bontonfilmu
distribuci filmů velkých studií“1) nebo „Dříve David, dnes Goliáš…“.2) Texty tedy implikovaly,
že po prodeji Bontonfilmu společnosti CME, která je majoritním vlastníkem TV
Nova a na ní navázaných společností, se managementu podařil husarský kousek, obrat
(u nás ne příliš populární) americkou firmu o podíl na trhu, lukrativní smlouvy a vliv na
celou distribuci.

Marta Lamperová: Video on Demand: Nachádzame sa v experimentálnej fáze

Tento článok píšem na základe mojich dlhoročných skúseností s filmovým marketingom
a distribúciou a na základe spolupráce s VoD portálom Dafilms.com, kde som niekoľko
rokov pôsobila ako marketingový konzultant. Mojím cieľom je priblížiť a osvetliť situáciu
na súčasnom trhu filmovej distribúcie s dôrazom na špecifické postavenie VoD — online
distribučných portálov. Činím tak z pohľadu odborníka na marketing a distribúciu európskych
filmov, článok sa však bude predovšetkým zameriavať na situáciu na českom trhu,
pre jej pochopenie je potrebné zahrnúť aj širší kontext VoD distribúcie v Európe obecne.

Aleš Danielis: Svět filmu bez perforace

Když jsem počátkem roku 2007 dokončil habilitační práci o české filmové distribuci po
roce 1989, nazval jsem závěrečnou kapitolu věnovanou letům 2005 a 2006 „Přichází digitální
věk?“. Na konci rekapitulace událostí těchto dvou let jsem uvedl: „Těžko dnes odhadnout
přesný vývoj. Jedno je přesto jasné: digitalizace kin je neodvratný proces.“ Na sklonku
téhož roku vyšel v Iluminaci článek Johna Beltona — „Digitální technologie ve filmu
— Nepravá revoluce“. V něm se objevila dvě zajímavá tvrzení. Předně: „Digitální projekce
pak vede k tomu, že se studia a firmy podnikající v oboru digitální projekce chystají na
vznik nového trhu, kde se běžné kino klidně může proměnit v nepotřebný přežitek.“

Milan Kruml: Od námětu k vysílání

Televize, která žije od sezóny k sezóně, bez dlouhodobých strategických plánů, bez investic do vytváření nových pořadů (i s tím rizikem, že řada z nich se nikdy na obrazovce neobjeví) a mlhavou představou, podle jakých pravidel má jejich vývoj probíhat, se vystavuje obrovskému riziku.

http://filmindustryinternshipproject.blog.respekt.ihned.cz/c1-59626610-o...

Busted in film industry | Martina Hejlová

Po práci na reklamě pro Carte Noire jsem dostala možnost být členem kostýmního departmentu na filmu Child 44. I když jsem na tomto projektu původně měla být jen chvíli, nakonec jsem působila jako costume trainee a asistentka crowd costumera téměř půl roku.

Tags:

SIECE III: Industrial Authorship 2013

THIRD ANNUAL SCREEN INDUSTRY IN EAST CENTRAL EUROPE CONFERENCE
29 November – 1 December 2013, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

Tags:

Busted in Film Industry: Barbora Vodvářková

Myslím si, že pro práci u filmu musí být člověk otevřený novým impulzům, být flexibilní a ukázat svůj entusiasmus. Ochota vyzkoušet si nové věci a nebát se vykročit ze svých zajetých kolejí vás pak posune ještě dál. Mě osobně práce s kostýmními návrhy, různými materiály a s
komparzem opravdu bavila. Pokud projektem žijete, ostatní si toho jistě všimnou a ocení to.

Tags:

Stránky

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz