O projektu

Film INDustry Internship Project

Projekt FIND nabízí jedinečné příležitosti k přímé interakci mezi filmovými profesionály a akademickou sférou prostřednictvím stáží, workshopů, publikací, exkurzí, seminářů a online platformy. Tím podporuje konkurenceschopnost absolventů filmových studií a rozvoj badatelských i pedagogických přístupů propojujících teorii s praxí. Zároveň praktikům zpřístupňuje nový typ zpětné vazby a zásobárnu talentovaných adeptů.

Project FIND provides a unique opportunity for direct interaction between film professionals and academia through internships, workshops, publications, field trips, seminars and online platforms. In so doing, FIND better prepares Film Studies graduates for the competitive marketplace, and helps to develop new research and pedagogical approaches that link theory and practice. At the same time, the project provides film practitioners with access to new types of feedback and to a new pool of talent.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz