WORKSHOP: „JAK TOČIT ZIMNÍ SPORTY“

Místo konání: bude doplněno

Doba trvání workshopu (praktická část): 4 dny

Použitá technika: Kamery GoPro, Sony EX3, Canon 5D

Termín a způsob přihlášení: do 16. 2., 20:00, na e-mail marek.loskot@gmail.com (stačí jméno, údaje o studiu, telefonní číslo)

Termín výběrového řízení: 17. 2. 2014, 10:00, kancelář FINDu; způsob výběru: osobní pohovor s instruktorem Markem Loskotem.
Způsob registrace a kreditového hodnocení: předmět Odborná praxe I, II, nebo III (podle toho, zda máte již některý z nich za sebou). V případě, že se zaregistrujete a nebudete na workshop vybráni, budete mít ještě čas se odregistrovat.

Cíle workshopu:
Během čtyřdenního workshopu v některém z horských středisek v ČR si účastníci vyzkoušejí realizaci krátkého videa, které bude primárně zaměřeno na využití kamer GoPro (nově zakoupených v rámci projektu FIND) a jejich možností v audiovizuální tvorbě. Cílem však nebude tvorba „imagevidea“ (klasický stereotyp: efektní záběry a střih na drsnou hudbu). Výsledkem bude krátké video o stopáži 2‒3 minuty, ve kterém bude zapracován krátký příběh. Účastníci si vyzkoušejí výrobu videa v kompletním workflow. Od příprav scénáře, samotného natáčení, až po střih a postprodukci. V průběhu celého workshopu budou moci vše konzultovat s lektory.

Návaznost na klíčové aktivity:
Workshop bude realizován v rámci klíčové aktivity projektu FIND č. 3 (přenos znalostí mezi akademickou sférou a filmovým průmyslem). Lektoři jsou zkušení profesionálové v oborech kinematografie a studentům na základě praktického cvičení předají své zkušenosti se specifickým typem projektu. Do workshopu budou zapojeny jak čistě praktické složky natáčení (kamera, střih), tak i teoreticky-přípravné (dramaturgie, narativní struktura spotu atd.).

Příprava na workshop:
Před odjezdem na workshop proběhne na katedře FAV v rámci přípravy seminář, který by měl studenty teoreticky vybavit pro samotnou praktickou část a také s nimi bude rozpracován bodový scénář, jenž bude dokončen po obhlídkách v terénu v rámci výjezdu.

Praktická část workshopu (viz Harmonogram):
Hlavní část workshopu je řešena výjezdem do terénu. Pro tento typ spotu jsou naprosto zásadní lokace, na kterých se natáčí. Pokud chceme studentům ukázat, jak používat audiovizuální vybavení typu GoPro, které je určené primárně pro sporty, musíme vybrat vhodnou lokaci, na které je takové natáčení možné realizovat. Vzhledem k časovému plánu projektu se jeví zimní sporty jako nejvhodnější. Navíc jsou vizuálně velmi vděčné.

Postprodukce a vyhodnocení workshopu:
Po praktické části v terénu proběhne postprodukční část v audiovizuální učebně FINDu na katedře, kde budou jednotlivé spoty sestříhány a provedeny veškeré postprodukční činnosti opět pod dohledem zkušeného lektora a profesionála z oboru. Následně pak proběhne seminář, ve kterém vyhodnotíme výsledky, projdeme chyby a možnosti zlepšení a kritické body průběhu workshopu.

Co hradí projekt FIND
- cestovné, ubytování a (pouze společné) stravné.

HARMONOGRAM WORKSHOPU
Den 1:
Dopoledne:
Seznámení se s místem natáčení. Obeznámení se s používanou technikou a jejími možnostmi v rámci natáčení a postprodukce. Ukázky natočených videí kamerou GoPro.
Rozdělení účastníků do dvou tvůrčích skupin. (Každá skupina bude mít 3 až 4 členy.)
Odpoledne:
Dopracování scénáře, lokační obhlídky (již jen upřesňující, po ranním seznámení s místem), nákresy storyboardu a rozzáběrování, sestavení natáčecího plánu. Součástí příprav bude celková konzultace s lektory jak scénářů, tak technické proveditelnosti natáčení.

Den 2:
Dopoledne:
Přípravy a natáčení s kamerou GoPro. Kamera bude používána především na úchytkách instalovaných na lyžích, snowboardech a helmách. Každá skupina pracuje zvlášť.
Odpoledne:
Natáčení záběrů z klasické kamery nebo foťáku, dle skupinou zvolené techniky, popřípadě z obou dvou.

Den 3:
Natáčení záběrů z klasické kamery nebo foťáku, dle skupinou zvolené techniky, popřípadě z obou dvou.

Den 4:
Kontrola natočeného materiálu, ukončení praktické části, kontrola vybavení, odjezd.

Trvání stáže: 

Bude upřesněno podle aktuálních podmínek na vybrané lokaci. Předběžný termín je začátek března.

Kontakt: 

Termín a způsob přihlášení: do 16. 2., 20:00, na e-mail marek.loskot@gmail.com (stačí jméno, údaje o studiu, telefonní číslo)

Termín výběrového řízení: 17. 2. 2014, 10:00, kancelář FINDu; způsob výběru: osobní pohovor s instruktorem Markem Loskotem.
Způsob registrace a kreditového hodnocení: předmět Odborná praxe I, II, nebo III (podle toho, zda máte již některý z nich za sebou). V případě, že se zaregistrujete a nebudete na workshop vybráni, budete mít ještě čas se odregistrovat.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz