Státní fond kinematografie

Hledáme
stážisty na unikátní stáž, kde se studenti seznámí s vnitřním fungováním Státního fondu kinematografie. Jedná se o instituci zajišťující veřejnou podporu české kinematografie a rozdělující tzv. pobídky zahraničním producentům. Ve Fondu budou pracovat v důležité době, kdy se transformuje v návaznosti na přijetí nového zákona audiovizi. Takto se mohou z první ruky dozvědět vše podstatné o praxi státní politiky v oblasti filmu.

Popis pracovní náplně:
Pracovníci Fondu stážistům budou jednak zadávat rutinní úkoly typu zpracovávání údajů z žádostí o podporu do excelových tabulek, jednak je budou brát na některá jednání jako pozorovatele. Stážisté se také budou účastnit každodenního dění v kancelářích Fondu.

Požadavky:
Hlubší zájem o současný český filmový průmysl a základní znalosti o poslání Státního fondu kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Pozice:
- stážista v oddělení žádostí o podporu

Obecné podmínky k výběrovému řízení:

  • Do cílové skupiny spadají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno.
  • Trvalé bydliště podpořené osoby musí být v České republice.
  • Pokud student ukončí studium, nemůže být vyslán na stáž.

    Výběrové řízení proběhne na základě motivačních dopisů a životopisů nebo při pohovoru.

    Pozor: U nových stáží již FIND nebude moci stážistům poskytovat finanční podporu
    v původní výši (přesnější informace dostanete v rámci výběrového řízení).

Trvání stáže: 

1. 12. - 20. 12. 2013

Kontakt: 

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte nejpozději do 29. listopadu na adresu:

marek.loskot@gmail.com

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz