Reflexe filmového a televizního průmyslu na konferenci SIECE III

Třetí ročník mezinárodní konference Filmový a televizní průmysl ve středovýchodní Evropě (Screen Industries in East-Central Europe ‒ SIECE) se po dvou ročnících na Masarykově univerzitě přesunul na Univerzitu Palackého do Olomouce. Ve dnech 28. 11. - 1.12.2013 se tak v prostorách Uměleckého centra UP sešli akademici i zástupci filmového a televizního průmyslu, aby tu v rámci letošního ročníku diskutovali o roli autora v audiovizi. Hlavními organizátory konference SIECE byla Česká společnost pro filmová studia (CEFS) a projekt FIND, na němž se podílí UP spolu s MU a jehož cílem je rozvoj spolupráce mezi vysokými školami a mediálním průmyslem.

Konference SIECE je jedinou akcí svého druhu, která systematicky mapuje historii i současnost mediálních průmyslů regionu a zapojuje do dialogu akademiky i tvůrce a producenty. Organizátoři od začátku kladou důraz na reprezentativní zastoupení špičkových odborníků nejen ze zemí tzv. visegrádské čtyřky, ale také ze západní Evropy a USA. Za dobu své tříleté existence si konference získala vysoké mezinárodní renomé a reporty z jednotlivých ročníků se objevily v zahraničních časopisech a odborných fórech. Časopis Národního filmového archivu Iluminace již dvakrát připravil výbor z konferenčních příspěvků v angličtině.

Třetí ročník SIECE si jako hlavní téma vytyčil historické proměny a nové formy mediálního autorství. „Tento klasický uměnovědný pojem si v podmínkách kolektivní práce filmařů, korporátních strategií produkčních společností a nepředvídatelného vývoje audiovizuálních trhů žádá zásadní revize,“ říká doc. Petr Szczepanik, který konferenci odborně zaštiťoval. „Akademici, tvůrci i producenti jsou nuceni o mediálních dílech přemýšlet jako o skupinové práci, která se řídí ekonomickými, organizačními, právními a v našem regionu mnohdy i politickými zákonitostmi mediálního průmyslu. Autor se zde často stává spíše obchodní značkou než původcem osobní umělecké vize. Přesto autorství zůstává jedním z nejdůležitějších principů fungování mediálního průmyslu, a to jak při rozhodování producentů o nových projektech nebo v marketingových kampaních, tak v kariérách tvůrců a v životě diváků, kteří si s pomocí oblíbených autorů pěstují vlastní vkus a životní styl,“ dodal.

Konference i tentokrát přivítala světově známé odborníky a zkušené praktiky. Britsko-bulharská expertka na postsocialistické kinematografie a na filmové festivaly Dina Iordanova se ve své přednášce zamýšlela nad důvody „neviditelnosti“ autorských osobností středo- a východoevropského filmu v klání o Oscary a obecně na mezinárodním mediálním trhu. András Bálint Kovács, nejznámější filmový teoretik působící v zemích bývalého východního bloku, přednášel o „nevědomém autorství“, které se vyjevuje až mikroanalýzou záběrů a jejich skladby. Všestranně zaměřený britský historik a kurátor Ian Christie, autor a editor knih o sovětském filmu, o Scorsesem či Gilliamovi, který v současné době přednáší na Filozofické fakultě UP, mluvil o filmových architektech, jimž bývá autorský podíl často nespravedlivě upírán. Poslední den konference pak patřil filmovým producentům a jejich praktickému pohledu na autorství. Své příspěvky reflektující autorství z pozice produkční praxe přednesli například Tomáš Hrubý (nutprodukce), Ondřej Beránek (Punkfilm) a Martina Šantavá (Česká televize).

Mgr. Matěj Dostálek
SIECE Conference Management

Univerzita Palackého v Olomouci
matej.dostalek@gmail.com
+420 775 095 485

Doc. Petr Szczepanik, Ph.D.
SIECE Program Chair

Masarykova univerzita
szczepan@phil.muni.cz

Konferenční program: http://bit.ly/183EtOc
Workshop CEFS: Aktuální filmologický výzkum: http://bit.ly/1aQqKrX
Bezplatná registrace: http://bit.ly/16sPyph
Více o projektu FIND a konferenci SIECE: www.projectfind.cz

Pořadatelé:
Česká společnost pro filmová studia: www.cefs.cz
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP: www.filmadivadlo.cz
Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU: www.phil.muni.cz/wufv

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz