Projekt FIND propojil svět filmového průmyslu s univerzitami

Dvě renomované české univerzity mohly díky evropským fondům nabídnout nové možnosti praktického vzdělávání studentům filmových a mediálních studií, a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Prostřednictvím exkurzí a stáží v prestižních produkčních společnostech přispěly k zacelení propasti, která dosud oddělovala vysokoškolské studium a svět mediálního průmyslu.

FIND (Film INDustry Internship Project) byl společnou iniciativou Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a České společnosti pro filmová studia. Mezi červnem 2012 a 2014 realizovali koordinátoři projektu 155 domácích a 30 zahraničních stáží, 8 zahraničních exkurzí do největších evropských center filmového průmyslu, 3 mezinárodní konference, sérii seminářů, zřídili vlastní blog a časopiseckou rubriku pro reflexe zkušených profesionálů z oblasti filmového a televizního průmyslu. „FIND vypracoval zásady férových stáží, které brání zneužívání stážistů a vycházejí z předpokladu, že odměnou za časově omezenou neplacenou práci je kvalitní praktické vzdělávání a přímá zkušenost se špičkovými profesionály v dané oblasti,“ říká hlavní řešitel projektu Petr Szczepanik.

Projektovému týmu se podařilo navázat spolupráci s nejvýznamnějšími firmami a institucemi českého filmového a televizního průmyslu: produkčními společnostmi jako Negativ, HBO či Stillking a institucemi typu ČT, Státního fondu kinematografie a Národního filmového archivu. Stážisté se během uplynulých dvou let dostali k práci na nejprestižnějších projektech, jaké se v zemi realizovaly: na nejsledovanějším seriálu ČT minulé sezóny První republika, na největších zahraničních produkcích v čele s filmem Child 44 v produkci Ridleyho Scotta a seriálem Mušketýři z dílny BBC nebo na umělecky ambiciózních dílech, jako je film o společenských kontextech dopingu ve vrcholovém sportu 80. let Fair play v produkci Negativu. Studenti také přišli do osobního kontaktu s nejvýznamnějšími osobnostmi filmového a televizního průmyslu, které zásadním způsobem ovlivňují aktuální dění v oboru: například s producenty Rickem McCallumem (producent Hvězdných válek, který své aktivity přesunul do ČR), Davidem Minkowskim (největší servis zahraničním zakázkám v Praze Stillking), Pavlem Strnadem (nejvýznamnějším artový producent v ČR Negativ) a Tomášem Hrubým (nutprodukce, producent nejoceňovanějšího českého filmu roku 2013 Hořící keř). „Tento typ zkušeností poskytuje studentům velmi výhodnou startovní pozici do další profesní dráhy, jak již nyní dokazují dvě desítky úspěšných příkladů uplatnění,“ dodává Szczepanik.

Stáže doplnila během realizace projektu také série aktivit, které přinesly do vysokoškolského studia nové poznatky z oblasti mediálního průmyslu. Díky osmi zahraničním exkurzím se studenti a akademičtí pracovníci seznámili s vnitřním fungováním evropských center filmové a televizní produkce a obchodu (Londýn, Kodaň, Berlín, Cannes, Budapešť, Varšava). Neméně důležitým přínosem projektu se staly dvě konference o mediálním průmyslu střední a východní Evropy SIECE (Screen Industries in East-Central Europe), zaměřené na témata mediální politiky, scenáristické praxe a průmyslového autorství. FIND se také podílel na dosud největší mezinárodní konferenci o filmu, jaká se v ČR kdy konala na výroční konferenci NECS (European Network for Cinema and Media Studies), jež se odehrála v červnu 2013 v Praze, kde s úspěchem hostila 500 účastníků z celého světa.

FIND si vytkl za cíl také osvětu formou veřejných publikací. V odborném časopise Iluminace vznikla speciální rubrika Hlasy z praxe (www.iluminace.cz), která pravidelně dává příležitost zkušeným profesionálům reflektovat nejaktuálnější problémy v jejich oboru. Podobně je zaměřen také blog projektu FIND (http://filmindustryinternshipproject.blog.respekt.ihned.cz). Tyto publikační platformy získaly pozitivní ohlasy a zpřístupnily veřejnosti pohledy vytížených profesionálů, kteří za normálních okolností na psaní čas nemají.

Závěrečné setkání se zástupci průmyslu jasně ukázalo, že producenti a vedoucí představitelé institucí získali díky projektu FIND lepší představu o potenciálu stáží, které zde na rozdíl od zahraničí nemají dlouhou tradici. Bližší kontakt s univerzitami také otevírá cestu ke kompetentnějšímu psaní a bádání o současné mediální produkci na jedné straně a k hlubšímu zapojování praktiků do teoretické výuky na straně druhé. V důsledku pak tyto výsledky v personální, pedagogické a vědecké oblasti mohou vést i ke zvyšování kvality domácí produkce. Projekt FIND, který nemá svým pojetím a rozsahem obdoby nejen v ČR, ale ani v Evropě, vybudoval základ v podobě zkušeností a kontaktů, jenž dává záruky, že spolupráce a rozvoj v oblasti stáží, praktické výuky a výzkumu mediální praxe bude pokračovat i nadále. Příkladem této navazující spolupráce mohou být další plánované konference SIECE (nejbližší se odehraje v listopadu 2014 v Olomouci) a stáže domluvené s projektovými partnery na další akademický rok.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz