Marta Lamperová: Video on Demand: Nachádzame sa v experimentálnej fáze

Tento článok píšem na základe mojich dlhoročných skúseností s filmovým marketingom
a distribúciou a na základe spolupráce s VoD portálom Dafilms.com, kde som niekoľko
rokov pôsobila ako marketingový konzultant. Mojím cieľom je priblížiť a osvetliť situáciu
na súčasnom trhu filmovej distribúcie s dôrazom na špecifické postavenie VoD — online
distribučných portálov. Činím tak z pohľadu odborníka na marketing a distribúciu európskych
filmov, článok sa však bude predovšetkým zameriavať na situáciu na českom trhu,
pre jej pochopenie je potrebné zahrnúť aj širší kontext VoD distribúcie v Európe obecne.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz