Filmová Varšava a Krakov

Program byl sestaven ve spolupráci se znalcem současného polského filmu Marcinem
Adamczakem. Marcin v něm zkombinoval nejdůležitější instituce s menšími
progresivními firmami a výraznými osobnostmi, jež představují budoucnost
mediální tvorby v našem regionu.

Předběžný program:

- Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych - http://www.wfdif.com.pl/
- ATM - produkční společnost, TV filmy a seriály - http://www.en.atmgrupa.pl/
- Platige Image - animace, nové technologie, studio spolupracuje s Tomaszem
Bagińskim - http://www.platige.com/en/
- NewBorn - 3D rekonstrukce historických světů -
http://www.newborn.pl/o_nas.html
- Filmová škola Andrzeje Wajdy - http://www.wajdaschool.pl/
- v Krakově studio Alvernia - http://www.alvernia.com/
- ve Varšavě plánujeme i výlet lodí po Visle, večírek na břehu řeky, doporučíme
místa, kam se ve volném čase podívat, jak ve Varšavě, tak v Krakově

Projekt FIND úspěšným žadatelům hradí:

- zpáteční jízdenku
- dopravu z Varšavy do Krakova
- ubytování se snídani
- společné obědy
- dopravu po Varšavě pronajatým busem
- náklady spojené se vstupy do kulturních institucí

Studenti musí počítat s:
- stravným (s výjimkou společného stravování)
- osobním kapesným dle vlastního uvážení
- storno poplatkem v případě odřeknutí účasti na exkurzi

Obecné podmínky pro účastníky exkurze:
Poznávacího zájezdu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci, studenti
bakalářského, magisterského a doktorského studia Ústavu filmu a audiovizuální
kultury FF MU Brno a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP. Bydliště v ČR je nutné.

Trvání stáže: 

MU Brno: Patricie Twardowska - patrykat@gmail.com
UP Olomouc: Matěj Dostálek - matej.dostalek@gmail.com

Kontakt: 

Pokud chcete s projektem FIND do Varšavy a Krakova, napište nám nejpozději do
3. dubna 2014 krátký motivační dopis (0,5 normostrany), proč bychom měli
vybrat právě vás. Účastníky vybereme primárně na základě kvality motivačního
dopisu a nebude přihlíženo k tomu, kolika exkurzi jste se již během projektu
zúčastnili. Připojte e-mail, telefon, adresu a údaje o formě studia.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz