Filmová produkce Evolution Films hledá asistenta na natáčení

Společnost Evolution Films je produkční společnost působící na českém i zahraničním trhu od roku 2006. Je producentem vlastních audiovizuálních projektů, ale také poskytuje servisní služby při výrobě audiovizuálních děl.
www.evolutionfilms.cz

Popis pracovní náplně:
- činnost klapky při natáčení
- práce runnera při natáčení
- přepis dialogových listin potřebných k postprodukci projektu (doma nebo kancelář)

Hledáme zodpovědného a systematického člověka, který má zájem o porozumění filmové produkci. Nabízíme pozici, která je přímou součástí natáčení dětského pořadu s názvem TvMiniUni pro Českou televizi.

Obecné podmínky k výběrovému řízení:
• Do cílové skupiny spadají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci.
• Trvalé bydliště podpořené osoby musí být v České republice.
• Pokud student již ukončil studium, nemůže být vyslán na stáž.
Výběrové řízení proběhne na základě motivačních dopisů a životopisů a během následujícím pohovoru.

Pozor: U nových stáží již FIND nemůže stážistům poskytovat finanční podporu. Ubytování, stravné i cestovné si studenti hradí sami.

Trvání stáže: 

Natáčení probíhá v tzv. blocích a tomu bude také stáž přizpůsobena. Hledáme tedy časově flexibilní osobu, a to následovně:
2. BLOK: 4. – 7. 2. 2014
3. BLOK: 11. – 14. 3. 2014
4. BLOK: 10. – 13. 4. 2014
5. BLOK: 6. – 9. 5. 2014
6. BLOK: 3. – 6. 6. 2014
+ 2 dny v postprodukci vždy spojené s daným blokem.

Kontakt: 

Své CV a motivační dopisy (ve formátu doc či pdf) zasílejte nejpozději do 28. 1. 2014 na adresu: t.jirsa@gmail.com (UP Olomouc).
V názvech souborů, prosím, uveďte Vaše jméno, jméno společnosti a pozici, na kterou byste rádi nastoupili.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz