Filmová Kodaň 2012

Ve dnech 4. 10. - 7. 10. 2012 se uskuteční exkluzivní poznávací výlet do dánské Kodaně.

Předběžný program:

Obecné podmínky pro účastníky exkurze:
Akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno nebo Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc

Chcete jet s námi? Kontaktujte nás!
UP Olomouc: Kapacita exkurze byla naplněna!
MU Brno:Kapacita exkurze byla naplněna!

Projekt FIND úspěšným žadatelům hradí:
- zpáteční letenku
- ubytování a stravování
- náklady spojené se vstupy do kulturních institucí

Studenti musí počítat s:
- osobním kapesným dle vlastního uvážení
- storno poplatkem spojeným s úhradou za letenku v případě odřeknutí účasti na exkurzi

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz