Festivalový Berlín

Projekt FIND připravil již druhý zájezd z řady exkluzivních poznávacích výletů. Tentokrát jsme vyjeli na třídenní exkurzi do Berlína , kde jsme ve dnech 12.-14. 2. 2013 navštívili festival Berlinale.

Exkurze proběhla v úzké spolupráci s Českým filmovým centrem, jehož hlavním cílem je propagace českého filmu a filmového průmyslu v zahraničí.

Naši kolegové z ČFC nám zprostředkovali návštěvu Evropského filmového trhu (European Film Market) ‒ jednoho z nejvýznamnějších míst setkávaní filmových profesionálů a důležité platformy filmové distribuce. Navštívili jsme také The Berlinale Talent Campus, jakousi pomyslnou akademie kreativní práce a networkingu mezi ostřílenými a začínajícími filmaři, kde jsme se na master class blíže seznámili s prací konkrétních filmových tvůrců. Na programu byla i návštěva festivalového kina.

Praktické Informace o proběhlé stáži

Kdo se může zúčastnit? Aneb obecné podmínky pro účastníky exkurze:
Na exkurzi se s námi mohou vydat akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP.

Projekt FIND úspěšným žadatelům uhradí:
- zpáteční jízdenku vlakem
- ubytování a stravování
- náklady spojené se vstupy do kulturních institucí

Podpořené osoby musí počítat s:
- osobním kapesným dle vlastního uvážení,
- storno poplatkem spojeným s úhradou jízdenky v případě odřeknutí účasti.

Přihláška musí obsahovat:
- základní osobní údaje (kontakty, trvalé bydliště) a údaje o studiu (obory, ročník, stav),
- krátký motivační dopis (cca A4), kde vysvětlíte, proč vás zajímá návštěva Berlinale.
- pasový typ fotografie (akreditace nám s předstihem vyřídí ČFC)

Kritéria výběru:
především osobní motivovanost, studijní výsledky, reprezentativnost (pokud možno vyvážené pokrytí všech složek cílové skupiny).

Přihlášky zasílejte do 20. ledna 2013 na adresu info@projectfind.cz.

Za tým Projektu FIND
Jakub Klíma a Matěj Dostálek

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz