Exkurze FIND: Mezinárodní filmový festival v Cannes 2014

V rámci exkurze navštívíte festivalový trh Marché du film – jedno z
nejvýznamnějších míst pro setkávání filmových profesionálů z celého světa, kde
uvidíte, jak se dělá velký filmový business. Ve spolupráci s Českým filmovým
centrem pro vás připravíme setkání se zástupci filmového průmyslu z různých zemí
a ve volném čase můžete navštěvovat projekce filmů.

Kdo se může zúčastnit? Aneb obecné podmínky pro účastníky exkurze:

Na exkurzi se s námi mohou vydat akademičtí pracovníci, studenti bakalářského,
magisterského a doktorského studia z Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU
Brno.

Projekt FIND úspěšným žadatelům uhradí:

- akreditaci
- dopravu do Nice a zpět
- ubytování

Podpořené osoby si samy hradí:

- stravné (apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem)
- jízdenku na vlak z Nice do Cannes
- storno poplatkem v plné výši nákladů v případě odřeknutí účasti

Přihláška musí obsahovat:

- základní osobní údaje (kontakty, trvalé bydliště, datum narození) a údaje o
studiu (obory,
ročník, stav),
- krátký motivační dopis (jedna normostrana), kde vysvětlíte, proč vás zajímá
návštěva Cannes.

Kritéria výběru:

především osobní motivovanost, představa o významu festivalu pro světový filmový
průmysl, studijní výsledky, případně množství absolvovaných exkurzí v rámci
projektu (méně je lépe).

Trvání stáže: 

19.–25. 5. 2014

Kontakt: 

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte nejpozději do neděle 9. února na
adresu: barapolac@gmail.com

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz