Cinepur: Petr Szczepanik, Petr Bilík / Filmově vzdělaný člověk produkčním firmám schází

Rozhovor s Petrem Szczepanikem a Petrem Bilíkem o projektu FIND --- Filmová studia – stejně jako humanitní obory obecně – procházejí v posledních letech krizí. Krizí odrážející nejen otazníky nad jejich praktickou využitelností a proměny požadavků společnosti, ale i posun univerzitního vzdělání k důrazu na větší ekonomičnost či vzestup kultury „titulu jako nezbytnosti“. Zatímco počet přijímaných studentů stoupá, jejich uplatnitelnost v praxi s titulem bakalář nikoliv.

Projekt FIND, který běží od loňského července na filmových katedrách v Brně a Olomouci, se snaží trend převracet. Alespoň částečně. Jeho cílem je umožnit studentům filmové vědy prostřednictvím stáží – kterých nabízí čtyřicet v českých firmách jako Negativ či Evolution Films a dvacet v zahraničí – praktickou zkušenost z produkčních společností. Přiblížit jim nejen vznik filmu, ale i to, jak funguje česká a mezinárodní filmařská komunita. Změnit fakt, že „filmová věda má ze všech oborů, které reflektují uměleckou tvorbu, k praxi snad nejdál“, jak vysvětlují autoři projektu Petr Szczepanik a Petr Bilík. FIND skončí příští rok v červnu.

Jindřiška Bláhová, 4. 6. 2013

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz