CANNES 2014

FIND nabízí 4 letenky na festival do Cannes pro studenty Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP!

Projekt FIND úspěšným žadatelům hradí:
- zpáteční letenku
- ubytování
- akreditaci

Studenti musí počítat s:
- stravným
- osobním kapesným dle vlastního uvážení
- storno poplatkem v případě odřeknutí účasti na exkurzi

Pokud chcete s projektem FIND do CANNES, napište nám nejpozději do 19. března 2014 do 23:59 krátký motivační dopis (0,5 normostrany), proč bychom měli vybrat právě vás. Účastníky vybereme primárně na základě kvality motivačního dopisu. Přednost poté dostanou studenti, kteří na žádné exkurzi projektu FIND nebyli. V potaz mohou být brány studijní výsledky.

Připojte e-mail, telefon, adresu a údaje o formě studia.

Kontakt:
UP Olomouc: matej.dostalek@gmail.com

Obecné podmínky pro účastníky exkurze:
Poznávacího zájezdu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP!
Podmínkou je české občanství.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz