Berlín 2013

Ve dnech 10.‒14. září 2013 se uskutečnila exkurze do Berlína, hlavního města alternativního života.

Program:

  • Babelsberg – ateliéry, ve kterých natáčel Fritz Lang i Quentin Tarantino, Marlene Dietrich i Kate Winslet
  • Arsenal Institut – domov všech cinefilů
  • Filmové muzeum
  • guided tour po městě s překvapením

Obecné podmínky pro účastníky exkurze:

akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia
Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno nebo Katedry divadelních,
filmových a mediálních studií FF UP Olomouc

Pokud s námi do Berlína chcete vyrazit, napište nám co nejdříve, nejpozději do
29. srpna, krátký motivační dopis (0,5 normostrany), proč bychom měli vybrat
právě vás. Připojte e-mail, telefon, adresu a údaje o formě studia.

Projekt FIND úspěšným žadatelům hradí:
- zpáteční jízdenku
- ubytování a stravování
- náklady spojené se vstupy do kulturních institucí

Studenti musí počítat s:
- osobním kapesným dle vlastního uvážení
- storno poplatkem v případě odřeknutí účasti na exkurzi

Kontakt:
Kontaktní osoba Brno: Marek Loskot, marek.loskot@gmail.com
Kontakt Olomouc: Matěj Dostálek, matej.dostalek@gmail.com

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz