Asistent dramaturga převzatých pořadů, ČT

Požadované schopnosti:

- schopnost vyhledávat informace a ověřovat je
- komunikativnost
- schopnost rychle reagovat, odolat stresu, poradit si v časově omezené situaci
- samostatnost
- pečlivost

Zadání vykonávané práce:

- výběr filmů a televizní hrané tvorby ze svěřených teritorií filmy – konkrétně Francie, Benelux, celý Balkán + Turecko, Řecko
- rešerše katalogů, DVD, zaslaných linků na filmy
- asistence u čtení a schvalování dialogů do studia
- zpracování tiskových informací a různých statisti
- velká část práce má administrativní charakter

Studenti dostanou finanční podporu v průběhu stáže na základě vyúčtování. Přesné informace vám budou sděleny koordinátorem Markem Loskotem.

Obecné podmínky k výběrovému řízení

• Do cílové skupiny spadají akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno.
• Trvalé bydliště podpořené osoby musí být v České republice.
• Pokud student ukončí studium k únoru 2014, nemůže být vyslán na stáž

Trvání stáže: 

2 měsíce (nástup co nejdřív)

Kontakt: 

Své CV a motivační dopisy (ve formátu doc či pdf) zasílejte nejpozději do 7. března 2014 na adresu: marek.loskot@gmail.com (MU Brno) nebo t.jirsa@gmail.com (UP Olomouc).
V názvech souborů, prosím, uveďte Vaše jméno a jméno společnosti, na jejíž stáž se hlásíte.
Výběrové řízení proběhne na základě motivačních dopisů a životopisů nebo při pohovoru.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz