ČFC | MFF BERLINALE 2014

Požadované schopnosti:

- znalost angličtiny slovem i písmem (pro písemný i ústní kontakt), výhodou by byla i němčina
- schopnost stručně a jasně formulovat v češtině i angličtině (výzvy českým i zahraničním profesionálům, podmínky účasti v projektu, souhrnné informace pro účastníky a tak podobně)
- znalost práce s Excellem a schopnost vyhledávat informace a ověřovat je
- komunikativnost – ve smyslu schopnost vstřícně odpovídat na dotazy a zároveň důsledně vysvětlovat a argumentovat a také ve smyslu schopnost ozvat se, když něčemu nerozumím
- schopnost rychle reagovat, odolat stresu, poradit si v časově omezené situaci
- organizační schopnosti, flexibilita
- samostatnost
- pečlivost

Zadání vykonávané práce:

Stážista by se primárně podílel na přípravě (a v Berlíně i na realizaci) účasti ČR na filmovém festivalu a trhu v Berlíně.
Na této významné filmové akci zastupuje ČFC českou kinematografii a filmový průmysl, a to nejen svou přítomností a předchozí komunikací s organizátory festivalu, ale i konkrétními vystavovacími plochami a poskytováním informací během akce.
- komunikace s českými profesionály – informace o české účasti na festivalu
- příprava informativních a propagačních materiálů, tiskových zpráv a tiskovin
- příprava mailingových seznamů – vyhledávání filmových profesionálů dle zadání, příprava databázových přehledů, zadávání kontaktů do databáze
- zjišťování informací – např. stav určitého filmu, ověřování kontaktů, nosičů, titulkovaných verzí a tak podobně
- běžná administrativa – příprava dokumentů, zajišťování podpisů atd.
- komunikace s dodavateli – grafika, tisk, doprava atd.
- vyhledávání a sledování nabídek na určité zakázky, porovnávání ceny
- asistence na stánku ČFC v Berlíně – poskytování informací o českém filmu a filmovém průmyslu, organizační pomoc, asistence při akcích ČFC a projekcích českých filmů a tak podobně
Jelikož se ve stejné době finalizujeme i účast ČFC na festivalu a trhu krátkých filmů v Clermont-Ferrand a rovněž většina výročních publikací ČFC, zahrnovaly by činnosti, na kterých by se stážista podílel, i spolupráci na těchto projektech, jelikož jejich úspěšná realizace je nedílnou součástí přípravy na Berlinale a Evropský filmový trh.

Více informací také na www.filmcenter.cz.

Obecné podmínky k výběrovému řízení

• Do cílové skupiny spadají akademičtí pracovníci, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno.
• Trvalé bydliště podpořené osoby musí být v České republice.
• Pokud student ukončí studium k únoru 2014, nemůže být vyslán na stáž

Pozor: U nových stáží již FIND nebude moci stážistům poskytovat finanční podporu
v původní výši (přesnější informace dostanete v rámci výběrového řízení).

Trvání stáže: 

Ideálně 3 měsíce (12 týdnů) 1.12.2013-28.2.2014
(z toho přibližně 5.-13.2. v Berlíně, Německo)

Kontakt: 

1. kolo výběrového řízení proběhne na základě motivačních dopisů, které společně s životopisy zasílejte do 11. Listopadu 2013 na email marek.loskot@gmail.com

2. kolo výběrového řízení proběhne ve středu 13. listopadu 2013 na katedře FAV, FF MU Brno se zástupci ČFC. Přesný čas bude upřesněn.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz