České filmové centrum - Cannes 2014

Požadované schopnosti:

- znalost angličtiny slovem i písmem (pro písemný i ústní kontakt),
výhodou by byla i francouzština
- schopnost stručně a jasně formulovat v češtině i angličtině (výzvy
českým i zahraničním profesionálům, podmínky účasti v projektu, souhrnné
informace pro účastníky a tak podobně)
- znalost práce s Excelem a schopnost vyhledávat informace a ověřovat je
- komunikativnost – ve smyslu schopnost vstřícně odpovídat na dotazy a
zároveň důsledně vysvětlovat a argumentovat a také ve smyslu schopnosti ozvat
se, když něčemu nerozumím
- schopnost rychle reagovat, odolat stresu, poradit si pod časovým tlakem
- organizační schopnosti, flexibilita
- samostatnost
- pečlivost

Zadání vykonávané práce:

Stážista by se primárně podílel na přípravě (a v Cannes i na realizaci) účasti
ČR na filmovém festivalu v Cannes.
Na této významné filmové akci zastupuje ČFC českou kinematografii a filmový
průmysl, a to nejen svou přítomností a předchozí komunikací s organizátory
festivalu, ale i konkrétními vystavovacími plochami a poskytováním informací
během akce.
- komunikace s českými profesionály – informace o české účasti na
festivalu
- příprava informativních a propagačních materiálů, tiskových zpráv a
tiskovin
- příprava mailingových seznamů – vyhledávání filmových profesionálů dle
zadání, příprava databázových přehledů, zadávání kontaktů do databáze
- zjišťování informací – např. stav určitého filmu, ověřování kontaktů,
nosičů, titulkovaných verzí a tak podobně
- běžná administrativa – příprava dokumentů, zajišťování podpisů atd.
- komunikace s dodavateli – grafika, tisk, doprava atd.
- vyhledávání a sledování nabídek na určité zakázky, porovnávání ceny
- asistence na stánku ČFC v Cannes – poskytování informací o českém filmu
a filmovém průmyslu, organizační pomoc, asistence při akcích ČFC a projekcích
českých filmů a tak podobně
Více informací také na www.filmcenter.cz.

Stáž je částečně hrazena projektem (zahraniční část plně) a je určena pouze
studentům Masarykovy univerzity. Pro více informací pište na marek.loskot@gmail.com

Obecné podmínky k výběrovému řízení
• Do cílové skupiny spadají akademičtí pracovníci, studenti bakalářského,
magisterského a doktorského studia na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU
Brno.
• Trvalé bydliště podpořené osoby musí být v České republice.
• Pokud student ukončí studium k únoru 2014, nemůže být vyslán na stáž

Trvání stáže: 

Rozsah stáže:
Ideálně 2–3 měsíce (12 týdnů) 1. 3. 2014 ‒ 31. 5. 2014
(z toho přibližně 14.‒25. 5. v Cannes, Francie)

Kontakt: 

Výběrové řízení proběhne na základě motivačních dopisů, které společně s životopisy zasílejte do 3. února 2014 na email marek.loskot@gmail.com

Poskytovatel stáže, ČFC, si může vyžádat osobní pohovor jako druhé kolo
výběrového řízení.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz