O projektu

Film INDustry Internship Project

Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu (CZ.1.07/2.4.00/31.0015)

Projekt FIND nabízí jedinečné příležitosti k přímé interakci mezi filmovými profesionály a akademickou sférou prostřednictvím stáží, workshopů, publikací, exkurzí, seminářů a online platformy. Tím podporuje konkurenceschopnost absolventů filmových studií a rozvoj badatelských i pedagogických přístupů propojujících teorii s praxí. Zároveň praktikům zpřístupňuje nový typ zpětné vazby a zásobárnu talentovaných adeptů.

Project FIND provides a unique opportunity for direct interaction between film professionals and academia through internships, workshops, publications, field trips, seminars and online platforms. In so doing, FIND better prepares Film Studies graduates for the competitive marketplace, and helps to develop new research and pedagogical approaches that link theory and practice. At the same time, the project provides film practitioners with access to new types of feedback and to a new pool of talent.

Up in Arms About Assignment Support?

Thus, it offers the student ample opportunities to receive their job done alongside spending less. So if you believe you're in need of expert or tutor then inform us https://en.wikipedia.org/wiki/1969_Arizona_State_Sun_Devils_baseball_team and we will supply you the very very best tutoring services in UK. Law assignment support is supplied by assignment help at affordable rates.
An additional important subject that's the oldest one but it is seen as the most significant topic of business administration. It is done by the organization for targeting a specific type of audience. You're able to easily understand assignments solution that is supplied by us. Top Choices of Assignment Assistance Handling the assignments of statistics means after spending tons of time student will not have any energy to do other pursuits. If you're fighting with any biology assignments, then it is possible to take assistance from online Biology Assignment aid service available on the web. Marketing Assignment Assist is believed to be the practice that's followed by the organizations to entice the consumers towards the products and services that are supplied by the organization.
In circumstances where students aren't able to grasp the fashion write my coursework in which a case study has to be undertaken, availing an expert's aid is always advised. Must you need any type of assignment guide you are able to approach us at solvedassignments. You will see knowledgeable experts on the internet platform and all of your doubts linked to the subject will come to a conclusion.
A seasoned assignment writer creates an inclination to stick to a single pattern in a certain assignment that too according to the demand of the customer. Since there are various kinds of assignments, the writing demands of the papers are also different. Furthermore, the assignment writing assist isn't going to take long. The Pain of Assignment Enable In assignments, not everybody with a site will prove to be good. All you need to do is to seek out a dependable and efficient on-line assignment services. With complete details, you want to file your assignment and find a complimentary quote. If you trying to find a dependable and trusted assignment helpprovider then you're at the proper destination. There are a number of online materials which will assistance to address the homework. It's always suggestive to take assistance from experienced and competent assignment writer to be able to find the finest possible assignment solutions.
Unlimited revisions If students aren't completely happy with the work, they can request the revision. The respective on-line assignment enable Australia experts are extremely well qualified with the topic of assignment with their respective student needs assistance and they'll also be sure that you handbook with the respective subject so the students may become well ready for the upcoming semesters related examinations. The students may hire experts to assist with their assignments since there are a few complicated formulas and theories which may not be simplified easily. Also, there are several different priorities due to which students are unable to finish their assignment work punctually. There are various types of assignment writing support supplied to the students. Being a student in a college all you would like to get is better grades as it assists in obtaining a fantastic job.
Having to compose an exemplification essay sounds like quite an intricate job, but it isn't as hard as most students imagine. All the assignments have their very own academic requirements which students are expected to follow. At precisely the same time, students often complain they couldn't manage the assignments while the classes are going on daily in full swing. If You Read Nothing Else Today, Read This Report on Assignment Help Well, it doesn't matter anymore since we are likely to enable the students all around the world by supplying them the most effective and excellent assignment writing service. The main reason behind taking the assistance from the on-line assignment service providers is that the students aren't able to acquire the right support and aid from the offline faculties. A good and dependable on-line nursing assignment assistance service may support students submit their academic documents in time, without having to be worried about facing the repercussions of submitting it late.
Thus, a thorough assignment solution is readily available for the students. For custom essay that reason, it's important to obtain Accounting Assignment Aid from credible sources, so that students are in a position to do the tasks with no hiccups.
Nursing students have to be acquainted with the discipline-specific writing expectations to fulfill the academic requirements. Sample Assignment is an academic assistance provider that's been helping students with submitting their assignments for the previous many decades.

Festival v Cannes

Symbolicky zakončila projekt FIND exkurze na filmový festival v Cannes.

Cesta filmovým Polskem

Ve dnech 5.5. – 10.5. 2014 se uskutečnila pod hlavičkou projektu FIND exkurze do Varšavy a Krakova s cílem přiblížit cílové skupině produkční zázemí polské filmové a televizní tvorby.

London Calling 2014

29. 4. - 4. 5. 2014 se uskutečnila pod hlavičkou projektu FIND exkurze do Londýna s cílem přiblížit cílové skupině produkční zázemí a britskou knematografii.

Projekt FIND propojil svět filmového průmyslu s univerzitami

Dvě renomované české univerzity mohly díky evropským fondům nabídnout nové možnosti praktického vzdělávání studentům filmových a mediálních studií, a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Prostřednictvím exkurzí a stáží v prestižních produkčních společnostech přispěly k zacelení propasti, která dosud oddělovala vysokoškolské studium a svět mediálního průmyslu.

Budapešť 2014

Ve dnech 26. 3. – 30. 3. 2014 se uskuteční další filmově poznávací exkurze tentokrát do maďarské Budapešti

Jaroslav Sedláček: Nová éra dramaturgie českých filmů?

Nová éra dramaturgie českých filmů?
Druhý rok působení Filmového centra České televize

Jaroslav Sedláček (1972) je odborné veřejnosti znám z několika profesních rolí týkajících se českého filmu. Byť původně vystudoval Fakultu sociálních věd UK, už během studií spolupracoval s AB Barrandov a i svými dalšími kroky se orientoval na analýzu a podporu národní kinematografie. Jeho publicistická dráha je vyznačena především patnáctiletým působením v časopisu Cinema. Své publicistické zkušenosti a detailní znalost poměrů zúročil v televizním cyklu a publikaci Rozmarná léta českého filmu, v nichž mapuje dvě de- setiletí současné tuzemské kinematografie. Ze scenáristy a odborného poradce se Jaroslav Sedláček postupně proměňoval v dramaturga: Prvním úspěšným projektem, pod nímž je coby dramaturg podepsán, byla KRIMINÁLKA ANDĚL, ambiciózní televizní seriál nomino- vaný na cenu Elsa. Spolu s Helenou Uldrichovou a Tomášem Baldýnským se k 1. červenci 2012 Sedláček stal jednou z hlavních postav nově založeného Filmového centra České te- levize, kde z pozice hlavního dramaturga usiluje o aktivní výběr látek a jejich následnou realizaci v koprodukci České televize. Druhý rok existence Filmového centra potvrzuje, že tento přístup přináší autorskou pestrost a žánrovou rozrůzněnost audiovizuální tvorby a do budoucna jsou jeho mechanismy i individuální přispění jednotlivých dramaturgů a producentů příslibem kvalitativního rozvoje české kinematografie. Jaroslav Sedláček je jedním z expertů, kteří v rámci projektu FIND (Partnerská síť univerzit a filmového prů- myslu) přednášeli o filmové tvorbě a její reflexi studentům filmové vědy v Brně a v Olo- mouci. Při příležitosti přednáškového cyklu vznikl i následující rozhovor.

Filmová Varšava a Krakov

Ve dnech 5. 5. – 10. 5. 2014 se uskuteční další filmově-poznávací exkurze,
tentokrát do Varšavy a Krakova, jejímž cílem je účastníkům přiblížit současnou
polskou kinematografii, televizní tvorbu, nová média, filmové školství a jejich
produkční zázemí.

Seriál BBC – Czech Anglo Production

FIND hledá stážisty na natáčení druhé řady seriálu BBC "The Musketeers", který u
nás bude produkovat společnost Czech Anglo Production.

Příběh dobového seriálu je zasazený do Francie v 17. století, což z produkčního
hlediska znamená náročné přípravy krásných a honosných kostýmů, kaskadérských
soubojů a dekorací ve francouzském stylu.

První řada, na jejíž výrobě také pracovalo několik našich stážistů, se od ledna
2014 vysílá na stanici BBC One.

Stránky

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz